Apie darbo valandas

Apie darbo valandas
2018-08-11

Kiek valandų per savaitę privalote dirbti?

Įstatyme numatyta, kad dauguma darbuotojų neturi dirbti ilgiau nei vidutiniškai 48 val. per savaitę. Į šį skaičių įtraukti bet kokie viršvalandžiai. Tačiau jums paliekama teisė dirbti ilgiau nei 48 val. per savaitę, jei susitarėte su darbdaviu.

Darbdavys neturi teisės versti jus dirbti ilgiau prieš jūsų norą. Jaunesniems nei 18 metų darbuotojams taikomos kitos taisyklės: įprastai jie neturi dirbti ilgiau nei 40 val. per savaitę.

Kai kuriems asmenims šios taisyklės netaikomos. Jei einate kurias nors iš toliau išvardytų pareigų, skaitykite savo darbo sutartyje, kiek valandų privalote dirbti:

  • sunkvežimių, turistinių tarpmiestinių autobusų ir sunkiųjų krovininių automobilių vairuotojai;
  • policijos, kariuomenės ir civilinės saugos tarnybų darbuotojai (pvz., ugniagesiai ir pakrančių apsaugos tarnybos darbuotojai);
  • kai kurie gydytojai stažuotojai;
  • tarnai, dirbantys privačiuose namuose.

Jei tiksliai nežinote, ar turėtumėte dirbti 48 val. per savaitę, ir manote, kad jūsų darbas gali būti priskiriamas prie vienos iš šių kategorijų, kreipkitės į specialistą konsultantą.

Reikia profesionalios pagalbos?

Sužinokite, kaip mes galime Jums padėti.

Sužinoti daugiau

Ką reiškia 48 valandų darbo savaitė?

Nuostata, kad jūs negalite dirbti ilgiau nei 48 val. per savaitę nereiškia, kad jokiu atveju negalite dirbti ilgiau nei 48 val. per konkrečią savaitę. Paprastai skaičiuojamas darbo valandų vidurkis, imant 17 savaičių laikotarpį. Jis vadinamas kontroliniu laikotarpiu.

Norėdami apskaičiuoti savaitės darbo valandų vidurkį, turite padalyti dirbtų valandų skaičių iš kontrolinio laikotarpio savaičių skaičiaus. Jei gautas skaičius neviršija 48, jūsų darbo valandos atitinka įstatymo leidžiamas ribas.

Koks laikas skaičiuojamas kaip darbo laikas?

Kai skaičiuojate savo darbo valandų vidurkį, kai kurio laiko negalite įskaičiuoti. Toks laikas yra:

  • dienos, kai esate įstatymo nustatytose atostogose (įstatymo nustatytos atostogos – tai minimalus laikotarpis, kurį pagal įstatymą jums turi suteikti darbdavys;
  • jei jūsų darbo sutartyje numatyta, kad turite daugiau atostogų nei minimalus terminas – šios dienos taip pat nebus skaičiuojamos kaip darbo laikas);
  • nedarbo dėl ligos dienos; motinystės, tėvystės, įvaikinimo arba vaiko priežiūros atostogos; pietų pertraukos (išskyrus atvejus, kai per pertrauką turite dirbti);
  • jeigu parsinešate darbo į namus, šis laikas įskaičiuojamas kaip darbo laikas tik darbdaviui sutikus.

Iškviečiami darbuotojai

Jeigu pagal darbo pobūdį jūs esate iškviečiamas darbuotojas, laikas, kada laukiate, kol būsite iškviestas, skaičiuojamas kaip darbo valandos. Tai iš esmės reiškia, kad turite būti toje vietoje, kurią nurodė jūsų darbdavys. Tai gali reikšti, kad turite būti savo darbo vietoje, būti tam tikru atstumu nuo savo darbo vietos arba būti namuose.

Jeigu darbdavys nurodo jums būti tam tikroje vietoje, visos valandos, kai galite būti iškviestas, skaičiuojamos kaip darbo laikas. Taip yra ir tuomet, kai jums leidžiama miegoti, kol laukiate iškvietimo. Jei jūs neprivalote pasilikti tam tikroje vietoje, tuomet laikas, kada galite būti iškviestas, neskaičiuojamas kaip darbo laikas tol, kol iš tikrųjų pradedate darbą.

Ar galite dirbti ilgiau nei 48 valandas per savaitę, jei patys to pageidaujate?

Savo noru galite dirbti ilgiau nei 48 val. per savaitę, tačiau darbdavys neturi jūsų versti.

Jei nusprendėte dirbti ilgiau nei 48 val., privalote tai pranešti darbdaviui raštu. Jūsų darbdavys privalo užregistruoti šį pranešimą, kad galėtų įrodyti, jog sutikote dirbti ilgiau.

Jūs turite teisę persigalvoti ir nebedirbti ilgiau nei 48 val. per savaitę. Privalote apie tai įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš septynias dienas. Įspėjimui skirtas terminas gali siekti iki trijų mėnesių, jei taip iš anksto susitarėte su darbdaviu. Jei dirbdavote ilgiau nei 48 val. per savaitę ir nebenorite dirbti ilgiau, jūsų darbo užmokestis veikiausiai sumažės.

Ar darbdavys gali priversti jus dirbti ilgiau nei 48 val. per savaitę?

Jei darbdavys bando priversti jus dirbti ilgiau nei 48 val. per savaitę be jūsų sutikimo, jis nusižengia įstatymui. Niekas negali netinkamai su jumis elgtis, persekioti arba sudaryti nepalankias sąlygas, jei atsisakote dirbti ilgiau nei 48 val. per savaitę.

Jeigu dėl to jūsų darbdavys netinkamai su jumis elgiasi, atleidžia iš darbo dėl etatų mažinimo arba kitų priežasčių, jūs galite pateikti ieškinį darbo ginčų teismui (jei esate samdomas darbuotojas, gali būti, kad privalėsite pirmiausia įteikti raštišką skundą savo darbdaviui).

Pateikti ieškinį darbo ginčų teismui būtina per griežtai nustatytą terminą. Terminas paprastai yra trys mėnesiai, atimant vieną dieną nuo tos datos, kurią įvykis, dėl kurio teikiate skundą, įvyko paskutinį kartą.

Konsultavimo, sutaikymo ir arbitražo tarnybos (Advisory, Conciliation and Arbitration Service, Acas) išankstinė sutaikymo programa pradedama nuo 2014 m. balandžio 6 d. ir yra taikoma daugumai darbo ginčų ieškinių. Jai taikomi tam tikri terminai ir ji yra privaloma nuo 2014 m. gegužės 6 dienos.

Norėdami išsiaiškinti laiko terminą, taikomą jūsų ieškiniui, turėtumėte kreiptis į patyrusį specialistą. Jei norite pateikti ieškinį darbo ginčų teismui, turėtumėte pasikalbėti su patyrusiu konsultantu kaip galima greičiau, kad ieškinį pateiktumėte nustatytam terminui dar nepasibaigus.

Reikia profesionalios pagalbos?

Sužinokite, kaip mes galime Jums padėti.

Sužinoti daugiau

Naktiniai darbuotojai

Be 48 val. darbo savaitės, dar galioja ypatingos taisyklės, taikomos naktiniams darbuotojams. Prie tokių esate priskiriamas, jei reguliariai dirbate bent 3 val. nakties laiko (skaičiuojamo kaip septynios valandos, įskaitant valandas nuo vidurnakčio iki 5 val.) per darbo dieną.

Jei esate naktinis darbuotojas, neturėtumėte dirbti daugiau nei vidutiniškai 8 val. per kiekvieną 24 val. laikotarpį. Vidurkis skaičiuojamas imant 17 savaičių periodą. Šis periodas vadinamas kontroliniu periodu. Naktinių darbuotojų darbo valandų limitas netaikomas kai kurioms naktinių darbuotojų grupėms.

„Citizens Advice Bureau“ teikia nemokamas, konfidencialias, nešališkas ir nepriklausomas konsultacijas daugeliu klausimų, įskaitant teises, susijusias su darbo santykiais. Prireikus gali nurodyti, kur gauti specialisto konsultaciją. Norėdami sužinoti, kur yra artimiausi gyventojų konsultavimo biurai, įskaitant tuos, kurie teikia konsultacijas elektroniniu paštu, spustelėkite nuorodą nearest CAB. Taip pat galite ieškoti adreso savo vietovės telefonų knygoje.

Užmokesčio ir darbo teisių pagalbos telefonu tarnyba (Pay and Work Rights helpline) yra konfidenciali pagalbos telefonu teikėja, kuri gali suteikti konsultacijas dėl darbo valandų ir naktinio darbo. Galite susisiekti su pagalbos telefonu tarnyba tel. 0800 917 2368 (tekstinis tel.: 0800 121 4042).

Šaltinis: www.citizensadvice.org.uk


Nemokamas WHITE ACCOUNTANCY atstovo vizitas Jūsų ofise.

WHITE ACCOUNTANCY elektrinis automobilis

Užsisakyti vizitą


Sezoninis pasiūlymas

Loading