Ką reikia žinoti apie mokesčių deklaraciją UK?

Ką reikia žinoti apie mokesčių deklaraciją UK?
2018-09-24

Apie finansinius metus UK

Finansiniai metai skaičiuojami nuo balandžio 6 dienos iki sekančių metų balandžio 5 dienos.

Pavyzdžiui naujausi finansiniai metai prasidėjo 2020 m. balandžio 6 d. ir baigiasi 2021 m. balandžio 5 d.

Pasibaigus finansiniams metams mokesčių deklaraciją reikia pristatyti paštu iki spalio 31 d. arba internetu iki sausio 31 d.

Visi asmenys privalo saugoti savo pajamų ir išlaidų įrodymus 5 metus. Rinkti visus įrodymus naudinga ir todėl, kad mokesčių inspekcija daro nuolatinius patikrinimus. Jei per patikrinimą negalite patvirtinti deklaracijoje pateiktų duomenų, galimos baudos.

Dirbant savarankiškai, kaip Self Employed, patariame rinkti visus su veiklos išlaidomis susijusius čekius. Atsižvelgiant į veiklos pobūdį, kai kurias išlaidas galima įrašyti į veiklos ataskaitą, o kai kurių – ne.

Paprastai galima įtraukti maistą iki tam tikros sumos, darbinius drabužius ir įrankius, kelionės išlaidas, kai kuriais atvejais benziną, patalpų išlaidas, komunalinius mokesčius. Tačiau visa tai yra taikoma atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes.

Kas turi pristatyti mokesčių deklaraciją?

 • buvote savarankiškai dirbantis asmuo;
 • buvote vienas iš partnerių partnerystėje (Partnership);
 • buvote įmonės direktorius;
 • dirbote pagal sutartį, bet neišdirbote visų metų, arba norite sumokėti mokesčius nekeisdami savo mokesčių kodo;
 • dirbate pagal sutartį ir norite atgauti išlaidas;
 • buvote labdaros įmonės direktorius ir patyrėte išlaidų arba turėjote įmonės automobilį;
 • buvote religijos atstovas;
 • norite mokesčių nuolaidos pagal Įmonių investicijų sistemą arba „Venture Capital Trust“;
 • buvote „Lloyd’s“ narys.

Taip pat turite pildyti deklaraciją, jei jūsų pajamos:

 • viršijo £50,000 ir jūsų partneris (-ė) gauna vaiko pašalpą (nuo 2013 m. sausio 7 d.);
 • apmokestinamos, bet HMRC negali surinkti mokesčio pagal jūsų mokesčio kodą, pvz., mokate pagal didesnį pajamų mokesčio tarifą ir turite santaupų arba investicijų;
 • susideda iš santaupų ir investicijų, ir yra daugiau nei £10,000;
 • gautos iš nekilnojamojo turto ir yra £10,000 ir daugiau (prieš išlaidas) arba yra 2 £500 ir daugiau po išlaidų pardavus turtą, pvz., akcijas;
 • yra iš užsienio ir turi būti mokami JK mokesčiai;
 • yra daugiau kaip £100,000 per metus.

Kitos priežastys pildyti deklaraciją:

 • veikiate mirusio asmens vardu ir tvarkote jo mokesčius;
 • esate pensijos fondų dalyvis;
 • gyvenote arba dirbote užsienyje.

Kokios pajamos yra nepmokestinamos mokesčiais

 1. Socialinio draudimo išmokos
 2. Slaugos pašalpa
 3. Našlio (-ės) pašalpa
 4. Vaiko pašalpa (Nors vaiko pašalpa nėra apmokestinama, tačiau jei bendros šeimos pajamos viršija £50,000, gali tekti mokėti papildomų mokesčių. Pakeitimai galioja nuo 2013 m. sausio 7 dienos.)
 5. Globos pašalpa, išmokama kartu su nedarbingumo išmoka, valstybine pensija ar našlio tėvystės pašalpa
 6. Vaiko mokesčių kreditas
 7. Darbuotojų kreditas
 8. Kalėdų premija pensininkams
 9. Pragyvenimo pašalpa esant nedarbingumui
 10. Darbo ir paramos pašalpa
 11. Išlaidos, kurias apmoka ir skiria darbdavys: sveikatos išlaidos, įskaitant akių tyrimus, receptų, kelionės išlaidos
 12. Būsto pašalpa
 13. Motinystės pašalpa
 14. Pensijų kreditas
 15. Asmeninės nepriklausomybės išmoka
 16. Pašalpa esant sunkiai negaliai
 17. Socialinio fondo išmokos, įskaitant padengtas laidotuvių išlaidas
 18. Vienkartinė motinystės išmoka
 19. Universaliojo kredito pašalpa
 20. Karo invalidumo pensija
 21. Karo našlės (-io) pensija
 22. Palūkanos ir pajamos iš santaupų ir investicijų
 23. Aukštojo mokslo studentų paramos pašalpa
 24. Pirmieji £30,000 už darbo kompensaciją, įskaitant išeitines išmokas

Jei veiklos nevykdėte

Jei buvote registruoti kaip Self Employed ir dėl tam tikrų priežasčių nevykdėte jokios veiklos visus finansinius metus ar vykdėte ne pilnus metus, vis tiek privaloma pateikti pajamų deklaraciją mokesčių inspekcijai. Tokiu atveju pateikiama nulinė deklaracija.

Nepateikus deklaracijos ar pateikus ją pavėluotai, gresia baudos.

Todėl susitvarykite visus dokumentus išvykdami iš JK, nes HMRC susiras jus Lietuvoje norėdami išieškoti baudas. Šiais metais į HMRC biudžetą įplaukė £750 milijonų parama apsukriems asmenims bei skolininkams gaudyti.

Kokios numatomos baudos pavėlavus priduoti mokesčių deklaraciją laiku?

Dažnas klysta, manydamas, kad mokesčių inspekcija viską mato ir žino.

Pavyzdžiui, jei asmuo vykdė veiklą nevisus metus ir vėliau jos nebevykdė, dažnai manoma, kad mokesčių inspekcija tai fiksuoja. Tačiau tai klaidingas supratimas. Jūs turite užpildyti deklaraciją ir joje nurodyti, kad veiklos nebevykdote. Taip išvengsite bereikalingos baudos.

Vienas iš dažniausių atveju, kai yra pakeičiamas adresas ir manoma, kad mokesčių inspekcija automatiškai tai mato. Deja, ne.

Apie bet kokį situacijos pasikeitimą, ypač jei esate savarankiškai dirbantis asmuo, reikia pranešti. Priešingu atveju vienu ar kitu keliu jus pasieks baudos.

Daugiau nei 85 % žmonių išvengia baudos pateikdami deklaracijas laiku. Būkite vienas iš jų – deklaruokite savo pajamas laiku. Nuo 2011 m. balandžio keitėsi baudos, skiriamos laiku nesumokėjusiems mokesčių ar jų nedeklaravusiems. Kuo ilgiau delsite, tuo didesnę baudą gausite.

Mokesčių deklaravimo specialistai

Sužinokite, kaip mes galime Jums padėti.

Sužinoti daugiau

Baudos už pavėluotą deklaravimą:

 • pavėlavus vieną dieną bus skirta mažiausia £100 bauda (net jei neturite mokėti mokesčių arba jau esate sumokėjęs visus reikiamus mokesčius);
 • pavėlavus tris mėnesius bus automatiškai skaičiuojama £10 bauda už kiekvieną dieną, maksimalus baudos dydis gali siekti £900;
 • pavėlavus šešis mėnesius skaičiuojamos papildomos baudos: 5 % nuo privalomų sumokėti mokesčių arba fiksuota £300 bauda – mokama ta suma, kuri yra didesnė;
 • pavėlavus dvylika mėnesių bus skirta daugiau baudų: 5 % nuo privalomų sumokėti mokesčių arba fiksuota £300 bauda (mokama didesnė suma). Ypač rimtais atvejais rizikuojama gauti dar didesnę baudą, siekiančią iki 100 % nesumokėtų mokesčių sumos.

Baudos už pavėluotą mokesčių mokėjimą:

 • pavėlavus trisdešimt dienų bus skirta pradinė bauda: 5 % nuo nesumokėtų mokesčių sumos (iki tos dienos);
 • pavėlavus šešis mėnesius bus skirta papildoma bauda: 5 % nuo vis dar nesumokėtų mokesčių sumos;
 • pavėlavus dvylika mėnesių bus skirta papildoma bauda: 5 % nuo vis dar nesumokėtų mokesčių sumos.

Į šias baudas neįeina palūkanos – kol bus gautas mokestis, palūkanos bus priskaičiuotos už visas nesumokėtas sumas, įskaitant baudas.

Nevėluokite. Žinokite terminus ir jų laikykitės!

HMRC baudų panaikinimas

Sužinokite, kaip mes galime Jums padėti.

Sužinoti daugiau

Specialistų rekomendacijos

 1. Saugokite visus algalapius.
 2. Saugokite metinių pajamų įrodymus – tai gali būti formos P60 ir P45, banko išklotinės, čekiai, atsižvelgiant į darbo pobūdį.
 3. Saugokite visus dokumentus, susijusius su mokesčiais, pajamomis bei finansinėmis ataskaitomis.
 4. Jokiu būdu niekam neatskleiskite savo banko kortelės duomenų.
 5. Neklastokite mokesčių grąžinimo deklaracijų.
 6. Neignoruokite laiškų iš mokesčių inspekcijos.
 7. Užregistravę savarankišką veiklą, tačiau nedirbę bei negavę pajamų, turite pateikti nulinę deklaraciją.
 8. Išvenkite mokesčių inspekcijos baudų laiku pateikdami metinę deklaraciją.

WACCOUNTANCY LTD paslaugos

WACCOUNTANCY LTD gali padėti paruošti ir priduoti metinę mokesčių deklaraciją. Paslaugos kaina yra nuo £91. Daugiau informacijos čia.

Jeigu gavote baudų iš HMRC, WACCOUNTANCY LTD gali jas panaikinti. Paslaugos kaina priklauso nuo to, nuo kada yra susidaręs įsiskolinimas, baudos dydžio ir bendros situacijos bei aplinkybių. Daugiau informacijos čia.

Čia matysite kaip atrodo patvirtinimas apie baudų panaikinimą: APELIACIJA PRIIMTA.PDF

Agento kodai

WACCOUNTANCY LTD kompanija yra oficialiai registruotas agentas mokesčių inspekcijoje. Tai reiškia, kad kliento mokesčių deklaraciją bei baudų apeliacijas tvarkome oficialiai kaip kompanija ir jūsų mokesčių deklaracijos procesas yra oficialus.


Nemokamas WHITE ACCOUNTANCY atstovo vizitas Jūsų ofise.

WHITE ACCOUNTANCY elektrinis automobilis

Užsisakyti vizitą


Sezoninis pasiūlymas

Loading