Kaip elgtis per HMRC patikrinimą?

Kaip elgtis per HMRC patikrinimą?
2018-09-30

Mokesčių inspekcijos (HMRC) atliekamas tyrimas dėl mokesčių deklaracijos tikrai nėra maloni patirtis. Daugeliui mokesčių mokėtojų toks tyrimas gali kelti didelį nerimą ir įtampą.

Gali būti tiriama visa mokesčių deklaracija arba jos aspektas. Atlikdama visos deklaracijos tyrimą, HMRC vertina visas svarbias deklaracijos klaidų rizikas. Atliekant aspekto tyrimą, į visą deklaraciją nežiūrima ir susitelkiama į vieną ar daugiau jos dalių. Šiame straipsnyje daugiausia kalbama apie visos mokesčių deklaracijos tyrimus.

Mokesčių mokėtojas, kurio deklaracija tiriama, gali svarstyti, ar HMRC jo deklaraciją pasirinko tyčia, ar jam tiesiog nepasisekė. Iš tiesų HMRC gali tirti bet kurio asmens mokesčių deklaraciją. Vis dėlto daugumai tyrimų deklaracijos pasirenkamos remiantis rizika. Tik labai nedaug deklaracijų visos deklaracijos tyrimui pasirenkamos visiškai atsitiktinai.

Toliau pateikti patarimai skirti individualiems mokesčių mokėtojams, kurie sąžiningai stengėsi pateikti išsamią ir teisingą mokesčių deklaraciją (nereikia nė sakyti, kad tie, kurie, to nepadarė, turėtų elgtis kitaip!). Šie patarimai skirti daugiausia ankstyviesiems tyrimo etapams.

1. Prevencija geriau nei gydymas

Paprastai HMRC savo tyrimų veiksmingumą nori padidinti taikydamasi į mokesčių mokėtojus, su kuriais siejama didžiausia prievolių nesilaikymo rizika. Visada laiku mokesčių deklaracijas pateikiantys ir mokestinius įsipareigojimus sumokantys mokesčių mokėtojai paprastai yra mažesnė rizika nei tie, kurie to nedaro.

Pildydami mokesčių deklaracijas, mokesčių mokėtojai (ir jų atstovai) turėtų kuo geriau išnaudoti tuščias paaiškinimams paliktas vietas ir kuo išsamiau paaiškinti bet kokius neįprastus ar ypatingus įrašus.

Tai nebūtinai užkirs kelią deklaracijos tyrimui. Vis dėlto tai gali apsaugoti nuo to, kad HMRC deklaraciją atrastų pasibaigus teisės aktų nustatytam terminui tyrimui pradėti.

2. Apsidrauskite!

Pagalvokite apie draudimą nuo mokestinio patikrinimo. Tai ypač aktualu tiems mokesčių mokėtojams, kuriems gresia didesnė HMRC tyrimo rizika (pavyzdžiui, savarankiškai dirbantys asmenys, užsiimantys grynųjų operacijomis grindžiamu verslu – turgaus prekeiviai, taksi vairuotojai ir pan.).

Žinoma, draudimas nuo mokestinio patikrinimo neapsaugos nuo HMRC tyrimo, tačiau apsidraudę mokesčių mokėtojai jausis ramiau, nes pradėjus tyrimą jiems galės atstovauti tinkamą patirtį turintis profesionalas ir nereikės papildomai rūpintis, kad visas susijusias išlaidas teks padengti patiems.

3. Ar HMRC nepavėlavo?

Paprastai HMRC mokesčių mokėtojui atsiųs pranešimą apie patikrinimą. HMRC turi ribotą laiką patikrinimui pradėti – konkrečiai 12 mėnesių nuo tada, kai pateikiama deklaracija (nors kai kuriomis aplinkybėmis galioja skirtingi laiko terminai, pavyzdžiui, jei deklaracija buvo pateikta per vėlai arba atnaujinta) (TMA 1970, s 9A(2).

Neretai pasitaiko, kad HMRC tyrimą pradeda baigiantis nurodytam laikui. Visada patikrinkite, ar pranešimas apie tyrimą buvo gautas per teisės aktais nustatytą terminą. Nepakanka, kad HMRC pranešimą apie tyrimą išsiųstų paštu nepasibaigus terminui – pranešimas turi būti gautas per šį terminą.

Šis punktas pripažįstamas HMRC gairėse (at EM1506):

„Jūsų pranešimas turi būti gautas nepasibaigus terminui. Teismai vadovaujasi nuostata, kad antros klasės pašto siuntai pristatyti reikia keturių darbo dienų, o pirmos klasės pašto siuntai – dviejų darbo dienų. Darbo dienos neapima šeštadienių, sekmadienių ar švenčių dienų.“

Gavote pranešimą iš HRMC dėl baudos?

Sužinokite, kaip mes galime Jums padėti.

Sužinoti daugiau

4. Valdykite situaciją... ir nesutrikite

Yra daug būdų maloniau praleisti laiką, nei užsiimti HMRC patikrinimu, todėl gali kilti pagunda ignoruoti HMRC laiškus ar bent jau atsakyti paskutinę akimirką. Vis dėlto taip negalima daryti, nes HMRC pareigūnas gali pamanyti, kad vėlavimas rodo slypinčias problemas, ir padaryti neteisingas prielaidas dėl deklaracijos tikslumo.

Nesislapstykite. Atsakykite į HMRC laiškus per duotą laiką (t. y. paprastai per maždaug 30 dienų). Jeigu neįmanoma atsakyti per duotą terminą, susisiekite su HMRC pareigūnu per nurodytą pradinį laikotarpį, paaiškinkite gaišaties priežastis ir sutarkite dėl naujo atsakymo termino.

Jeigu HMRC pareigūnas į laiškus ilgai neatsako, nebijokite jo švelniai paraginti.

5. Pas jus ar pas mus?

Ankstyvaisiais patikrinimo etapais HMRC paprastai pasiūlys susitikti. Susitikimai pareigūnams patinka; jie išmokyti, kaip imti interviu. Vis dėlto atliekant įprastą HMRC patikrinimą mokesčių mokėtojas neprivalo dalyvauti susitikime. Jeigu dėl bet kokios priežasties susitikimas nepageidaujamas, apie tai reikia tinkamai pranešti HMRC. Reikia pabrėžti, kad visapusiškai bendradarbiausite laiškais (tai gali būti svarbu, jeigu vėliau kils klausimų dėl baudų).

Kur turėtų vykti susitikimas su HMRC – mokesčių mokėtojo verslo patalpose (jei taikoma), HMRC ar profesionalaus patarėjo biure?

Daugelis patarėjų (bet ne visi) mano, kad susitikimas turėtų vykti ten, kur mokesčių mokėtojas jaučiasi patogiau – dažnai tai būna patarėjo biuras.

6. Kokia darbotvarkė?

Prieš bet kokį susitikimą HMRC pareigūno reikėtų paprašyti išsamios darbotvarkės, ką jie nori tą dieną aptarti.

Nėra nieko blogiau, nei mokesčių mokėtojui ar jo patarėjui išgirsti daugybę netikėtų klausimų. Susitikimui svarbu pasiruošti. Be to, taip susirūpinęs mokesčių mokėtojas galės pasijusti ramiau.

7. Per susitikimą...

HMRC pareigūnai susitikimuose dažnai dalyvauja po du. Paaiškinimas gali būti visiškai nekaltas (pavyzdžiui, kad vienas galėtų klausti, o kitas užsirašyti).

Tačiau nepakenks išsiaiškinti, kodėl dalyvauja dar vienas HMRC pareigūnas (pavyzdžiui, ar jis yra tam tikros mokesčių srities žinovas).

Jūsų atstovavimas HMRC

Sužinokite, kaip mes galime Jums padėti.

Sužinoti daugiau

8. ...ir po jo

HMRC pareigūnas gali parengti susitikimo užrašus ir vėliau paprašyti mokesčių mokėtojo juos patvirtinti.

Galima ginčytis, ar reikėtų tokius užrašus tvirtinti, bet tikrai verta juos įdėmiai peržiūrėti. Vėliau užginčyti užrašus gali būti labai sunku (pavyzdžiui, dėl praleistos ar netikslios esminės informacijos), jeigu apeliacija pasieks mokesčių tribunolą (žr. Duffy prieš „Revenue & Customs Comrs“ [2007] STC (SCD) 377).

Mokesčių mokėtojams arba patarėjams naudinga per susitikimą užsirašyti svarbiausias pastabas ir galbūt palyginti savo užrašus su tais, kuriuos parengė HMRC.

9. Jokios žvejybos!

Bendradarbiauti su HMRC atliekant tyrimą – puiki mintis.

Pavyzdžiui, jeigu dėl mokesčių deklaracijoje rastos klaidos HMRC skirs baudą, o mokesčių mokėtojas bendradarbiaus su HMRC, tai gali padėti baudą sumažinti. Mažų mažiausiai bendradarbiaujant tyrimas bus baigtas greičiau.

Vis dėlto HMRC pareigūnai kartais užsiima žvejyba, kai po vieno tyrimo prasideda kitas, ypač kai HMRC pareigūnas mokesčių deklaracijoje siekia rasti bet kokių klaidų. Jeigu naudojama ši taktika, jai reikia tvirtai (bet mandagiai) pasipriešinti, nebent pareigūnas pateiktų rimtą priežastį, kodėl taip elgiasi.

10. Pagalba yra čia pat

Dar neatstovaujami mokesčių mokėtojai turbūt sužinos, kad už profesionalius patarimus pinigus mokėti verta (o kai kuriais atvejais tai kainuos ne daugiau nei draudimo nuo mokestinio patikrinimo įmoka).

Galime atstovauti Jūsų interesus HMRC

Sužinokite, kaip mes galime Jums padėti.

Sužinoti daugiau

WHITE ACCOUNTANCY patirtis

Pavyzdžiui, asmuo kreipėsi dėl mokesčių kredito (Tax Credit pašalpos) skolos, siekiančios £10,000, apie kurią HMRC atstovas pranešė telefonu skambindamas iš nežinomo numerio.

Vėliau, mūsų specialistui pateikus oficialią užklausą paaiškėjo, kad skola yra, tačiau asmuo apie ją niekuomet nebuvo informuotas.

Pirmuoju etapu HMRC ignoravo pirmus du laiškus, atsakė į trečiąjį...

Vien apeliacinis procesas užtruko beveik dvejus metus, kol buvo gautas atsakymas jau iš paskirto tyrėjo. Atsakyme buvo daug prieštaringų faktų, todėl teko kreiptis į aukštesnį teismą, ir ten byla buvo laimėta.

Jau penkis metus sėkmingai panaikiname visas įmanomas baudas tautiečiams. Kompanijos sėkmės procentas yra 99%. Jeigu WHITE ACCOUNTANCY kompanija apsiėmė dirbti su jūsų baudomis, galite būti ramūs, kad baudos bus panaikintos visiškai ir pilnai. Tam suteikiame garantiją pasirašydami susitarimą.

Gavote pranešimą iš HRMC dėl baudos?

Sužinokite, kaip mes galime Jums padėti.

Sužinoti daugiau

Kartu kovokime už jūsų teises

Atsižvelgdami į savo patirtį, sakome, kad kiekvienas Anglijoje gyvenantis europietis yra naudingas šaliai.

Anglijos spauda plačiai diskutuoja, kokią ES piliečiai turi teigiamą įtaką šalies ekonomikai. O vėliausiais HMRC ir DWP duomenimis, ES imigrantai vien pajamų mokesčio sumoka į JK biudžetui £3 mlrd.. O pašalpų išmokų gauna tik £0,5 mlrd. per metus.

Todėl nereikia bijoti ir slėptis. WHITE ACCOUNTANCY ragina tautiečius nenuleisti rankų ir kovoti už savo teises, kovoti už mokesčius, kuriuos mokate, ir kovoti už skolas, kurios jums nepriklauso. Jeigu gavote laišką su skolomis ir galvojate, kad jos mokėti neturėtumėte, arba dėl to abejojate, nebijokite gilintis į šį klausimą, kreipkitės į artimuosius, aplinkinius bei savo atstovus. Kreipkitės į WHITE ACCOUNTANCY.

Agento kodai

WACCOUNTANCY LTD kompanija yra oficialiai registruotas agentas mokesčių inspekcijoje. Kompanija taip pat registruota duomenų apsaugos programoje. Tai reiškia, kad kliento duomenys yra saugūs ir niekam neskelbiami. Baudų apeliacijas tvarkome oficialiai kaip tiesioginis jūsų atsovas.


Nemokamas WHITE ACCOUNTANCY atstovo vizitas Jūsų ofise.

WHITE ACCOUNTANCY elektrinis automobilis

Užsisakyti vizitą


Sezoninis pasiūlymas

Loading